• Speed Pro
Speed Pros webshop använder Du då Du bara ska ha enkla produkter som inte kräver teknisk vägledning- Snabb hantering!

Helrenoveringspackningssatser

En förutsättning för att kunna prestera är att ha en tät motor. Den ska hålla kvar olja och vatten i maskin och likaså hålla kompression i cylindrarna. Därför är det av yppersta vikt att Du har bästa möjliga packningar!!

260-1000, Cheva SB Helrenoveringspackningssats 260-1000, Cheva SB Helrenoveringspackningssats
260-1001, Mopar BB Helrenoveringspackningar 260-1001, Mopar BB Helrenoveringspackningar
260-1008, Oldsmobile, Helrenoveringspackningssats 260-1008, Oldsmobile, Helrenoveringspackningssats
260-1009, Cheva BB Helrenoveringssats 260-1009, Cheva BB Helrenoveringssats
260-1013, Ford 429-460 Helrenoveringspacknigssats 260-1013, Ford 429-460 Helrenoveringspacknigssats
260-1025, Pontiac Helrenoveringspackningssats 260-1025, Pontiac Helrenoveringspackningssats
260-1121, Mopar SB Helrenoveringspackningssats 260-1121, Mopar SB Helrenoveringspackningssats
260-1125, Ford Windsor Helrenoveringspackningsats 260-1125, Ford Windsor Helrenoveringspackningsats
FS8554, Ford FE Helrenoveringspackningssats FS8554, Ford FE Helrenoveringspackningssats
Helrenoverings packningsats FEL-2805, Chevrolet BB Helrenoverings packningsats FEL-2805, Chevrolet BB
Helrenoverings packningsats FEL-2806, Pontiac Helrenoverings packningsats FEL-2806, Pontiac