• Speed Pro
Speed Pros webshop använder Du då Du bara ska ha enkla produkter som inte kräver teknisk vägledning- Snabb hantering!

Elsystem, Kabelhärvor

Vi har många fler system än dessa på lager- Detta är ett urval.

Hittar inte Du Din bil i listan kontakta oss så ordnar vi det!!

När Din pärlan var ny lämnade den fabriken med 6-10 glassäkringar. Numer finn inte såna att finna på en mack då olyckan är framme.

Ett modernt elsystem som passar i orginalets plats i torpedväggen är idag utrustat med 12-26 flatstiftssäkringar.

Sladdarna fram till lyse mm är väl tiltagna ifall Du vill hitta ett alternativt ställe att dra dem för ett cleanare motorrum

AC66 GM elsystem 24 moderna flatstiftssäkringar AC66 GM elsystem 24 moderna flatstiftssäkringar